اخبار

_____________________________________________________________________________________________

نسخه جدید نرم افزار محاسبات مقاوم سازی سازه های بتنی (تحلیل FRP) منتشر شد:

تغییرات:

 • اضافه شدن قابلیت محاسبات تقویت نیروی محوری و لنگرخمشی ستونها (PMM) شامل:
 • .
 • • لحاظ نمودن ضوابط آیین نامه ای
 • .
 • • امکان انتخاب مقطع دایره ای و مقطع مستطیلی
 • .
 • • محاسبه نسبت حداقل محصورشدگی
 • .
 • • محاسبه حداکثر کرنش فشاری در بتن محصور
 • .
 • • کنترل تنش در فولاد، بتن و FRP تحت بارهای بهره برداری
 • .
 • • محاسبات اندرکنش P-M برای ستون های محصور با FRP
 • .
 • • ترسیم نمودار اندرکنش P-M برای ستون های محصور با FRP
 • .

 اطلاعات بیشتر                      

______________________________________________________________________________________________________

**  نرم افزار جامع مدیریت آزمایشگاه بتن(بتن آزما) منتشر  شد.

  در راستای خدمت به جامعه مهندسی و کمک به دستیابی همکاران مهندسی عمران به روش های دقیق و سریع مدیریت آزمایشگاه بتن، گروه تحلیل پایدار نرم افزار بتن آزما را به شما عزیزان تقدیم می نماید. برنامه بتن آزما، نرم‌افزار مدیریت آزمایشگاه بتن بوده که در آن اطلاعات آزمایشگاه، اطلاعات کارفرما، اطلاعات پروژه، اطلاعات نمونه های بتن، اطلاعات مالی و گزارش نهایی نمونه های بتنی مدیریت می گردد.

 اطلاعات بیشتر                        

Tahlil Paydar