لیست مقالات

خبرخوان
  • تست التراسونیک بتن (UPV)

    پنجشنبه, 23 بهمن 1399

    تست التراسونیک بتن از جمله آزمایش های غیرمخرب بتن است. این آزمایش ها با در اختیار قرار دادن داده های مختلف سازه های موجود، به کارشناسان و متخصصین این امکان را می دهد تا در خصوص عملکرد، نیاز ها و روش های تعمیرات و بازسازی سازه های بتنی قضاوت و تصمیم گیری نمایند.از این تست برای تعیین مقاومت به وسیله ارزیابی همگنی و یکپارچگی بتن استفاده می شود. تست مذکور به واسطه ی بهره گیری از وسیله ی ارزیاب سرعت ضربه التراسونیک صورت می پذیرد. این روش با نام سرعت امواج پالسی ماورای صوت نیز شناخته می شود و اساس آن بر مبنای پراكندن قسمتي از موج ماوراي صوت استجزییات

Tahlil Paydar