محصولات جدید

 • تفسیر بتن

  تفسیر بتن

  500,000/00 (ریال)

  اپلیکیشن اندرویدی تفسیر نتایج آزمایش های بتن

 • نرم افزار دیوار حائل

  دیوار حائل

  45,000,000/00 (ریال)

  نرم افزار تحلیل و طراحی دیوارهای حائل بتن مسلح

 • نرم افزار تحلیل FRP

  تحلیل FRP

  50,000,000/00 (ریال)

  نرم افزار محاسبات مقاوم سازی سازه های بتنی با FRP

 • تصویر  بتن آزما

  بتن آزما

  15,000,000/00 (ریال)

  نرم افزار مدیریت آزمایشگاه بتن از ثبت قرارداد تا چاپ نتایج

Tahlil Paydar